Speciale

Specialeskrivning foregår på kandidatuddannelsens 4. semester som en del af det individuelle forløb. Der er afsat tid i dette semester specifikt til specialearbejde, struktureret i 5-ugers rotationer.

Ingen af de øvrige semestre på kandidatuddannelsen har en dedikeret tid til specialeskrivning. Derfor råder vi kraftigt til at benytte 4. semester til dette formål.

Selvom det er muligt at påbegynde specialet før 4. semester, skal du have fuldført det første studieår på kandidatuddannelsen for at være berettiget til at påbegynde specialeskrivning.

Du bruger et eksamensforsøg, hvis du ikke afleverer dit speciale til tiden eller ikke består specialet.

Intro

Frist for tilmelding

1.-5. maj (speciale i efteråret)

1.-5. nov. (speciale i foråret)

Aflevering af specialekontrakt

15. august (speciale i efteråret)

15. januar (speciale i foråret)

Log ind for at Upload og Download her.

Hvis du ikke kan se din file efter upload så prøv igen ellers kontakt admin.