1. semester

Modul B1

Celler og væv

Færdighedstræning - Akut beredskab

Studiestartsopgave

Introduktionsforløb om verdensmålene for bæredygtig udvikling

Modul B2

Bevægeapparatet

Færdighedstræning - Ekstremiteter og columna

2. semester

Modul B3

Molekylær medicin

Narrativ medicin

Modul B4

Genetik

Kommunikation: Sundhedspsykologi

Kommunikation: Professionsetik

Videnskabelig metode I: Biostatistik og epidemiologi

3. semester

Modul B5

Kredsløb og respiration - Laboratorieøvelser

Kredsløb og respiration

Patientkontakt: Mennesker først, Fase 1 (B6+)

Modul B6

Ernæring og vækst

Klinisk fysiologi

Videnskabelig metode II: Videnskabsteori

4. semester

Modul B7

Reproduktion og farmakodynamik

Videnskabelig metode III: Patientperspektiver

Modul B7 & B8: Færdighedstræning: Objektiv undersøgelse og praktiske procedurer

Modul B7-B9: Patientkontakt: Mennesker først, Fase 2

Modul B8

Homeostase

Homeostase - Laboratorieøvelser

5. semester

Modul B9

Hjerne og Sanser

Diagnostiske metoder

Modul B10

Angreb og forsvar

Forskningsmetodologisk grundkursus

6. semester

Modul B11

Modul B11 - B12: Kommunikation: Det medicinske interview

Bachelorprojekt

Modul B12

Fra rask til syg

Klinikophold

Leave a Reply