SOFA-score bruges til at bedømme og beskrive organpåvirkning ved sepsis

SOFA -score  0 point  1 point  2 point  3 point  4 point 
CNS 15 13-14 10-12 6-9 < 6
Respiration PaO2 (kPa) over 10,6 på atm. luft eller PaO2 mmHg/FiO2 mindst 400 PaO2 (kPa) 8,0-10,6 på atm. luft eller PaO2 mmHg/FiO2 301-400 PaO2 (kPa) under 8,0 på atm. luft eller PaO2 mmHg/FiO2 201-300 PaO2 mmHg/FiO2 101-200 og mekanisk ventilation PaO2 mmHg/FiO2 under 101 og mekanisk ventilation
Kredsløb Systolisk BT over 100 eller MAP mindst 70 Systolisk BT > 100 eller MAP < 70 Dopamin 0-5 mikrog/kg/min. eller Doputamin uanset dosis Dopamin 5,1-14,9 mikrog/kg/min eller Noradrenalin/Adrenalin 0 – 0,1 mikrog/kg/min. Dopamin > 15 mikrog/kg/min eller Noradrenalin/Adrenalin > 0,1 mikrog/kg/min.
Lever
Bilirubiner (mikromol/l)
< 20 20-32 33-101 102-204 > 204
Nyrer
Kreatinin (mikromol/l)
< 110 110-170 171-299 300-440 > 440
Hæmostase
Trombocytter (mia./l)
≥ 150 < 150 < 100 < 50 < 20

SOFA-scoren beregnes ved at tælle pointene sammen fra 6 forskellige indikatorer for organfunktion. SOFA-scoren kan således variere fra 0 til 24 point.

En forøgelse af SOFA-scoren med ≥ 2 fra udgangspunktet (0 for typisk raske individer) styrker mistanken om sepsis!