Antikolinergika (fx tolterodin og solifenacin)

mundtørhed

urinretention

obstipation

slørret syn

konfusion

Psykofarmaka (fx antipsykotika, SSRI, TCA, sedativa)

parkinsonisme

sedation

vægtøgning/gastrointestinele gener

antikolinerge bivirkninger

hyponatriæmi

fald

QT forlængelse

Opioider

obstipation

sedation/forvirring

Diuretika

dehydrering

obstipation

hypotension

fald

Betablokkere

bradykardi

træthed

ortostatisk hypotension

fald

 

NSAID

GI-blødning, anæmi

nyresvigt

Antidiabetika

hypoglykæmi

fald

forvirring

Antikoagulantia

blødning

Metoklopramid (Emperal, antiemetika)

parkinsonisme

ACEhæmmere (fx Ramipril) og angiotensin-II-antagonister (fx Losartan)

nedsat nyrefunktion

hyperkaliæmi

hoste (med ACE)

Calciumantagonister (fx Amlodipin, Verapamil)

træthed

svimmelhed

ankelødemer

dyspepsi

kvalme

obstipation