DVT -Wells score
Baseret på info fra Sundhed.dk

Aktiv kræft, dvs. aktiv/palliativ behandling sidste 6 måneder +1
Paralyse, parese eller nylig immobilisering af underekstremitet +1
Nyligt sengeleje > 3 dage, evt. større kirurgisk indgreb sidste måned +1
Tidligere DVT +1
Smerter langs dybe vener +1
Ensidig hævelse i hele underekstremiteten (omfang skal måles) +1
Ensidig hævelse i læggen > 3 cm sammenlignet med asymptomatiske side (måles 10 cm under tuberositas tibiae) +1
Pittingødem, i den aktuelle underekstremitet +1
Dilatation af de overfladiske vener i den aktuelle underekstremitet (ikke varikøse) +1
Alternativ diagnose mere sandsynlig end DVT -2
Total score  ?
Tolkning af Wells score
Score DVT sandsynlighed DVT sandsynlighed Andel af patienterne
≥ 3 Høj 50-75 % ca. 20 %
1-2 Middel 15-20 % ca. 35 %
0 Lav 3-5 % ca. 45 %