CURB-65 score  Point 
Confusion 1
Uræmi (carbamid ≥ 7 mmol/l) 1
Respirationsfrekvens > 30/min. 1
Blodtryk (diastolisk ≤ 60 mmHg eller systolisk < 90 mmHg) 1
Alder ≥ 65 år 1
Patienter med CRB-65 score i intervallet 2-4 bør indlægges!

I lægepraksis udelades carbamid-måling (CRB-65).