Glasgow Bevidstheds Skala (GCS) anvendes for at evaluere og karakterisere bevidsthedsgraden hos patienter, der oplever cerebral påvirkning.

Områder Observation Point
Patientens øjne er åbne 4
åbnes ved tiltale 3
åbnes ved smertestimulation 2
åbnes ikke 1
Patientens motoriske respons adlyder 6
lokaliserer 5
afværger/trækker extr. til sig 4
fleksion (spastisk) 3
ekstension 2
ingen respons 1
Patientens verbale respons orienteret 5
desorienteret 4
usammenhængende ord 3
grynt, klagelyde 2
ingen respons 1
Total 3-15