1. semester

Introduktionskursus
Det er en almen introduktion til medicinstudiet, undervisningsmetoderne på studiet og de studieadministrative redskaber, den studerende fremover skal benytte sig af.
Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
Kurset består af to fagdele: basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter.
Tidlig patientkontakt og førstehjælp
Det er introduktion til lægens rolle og funktion, læge-patientforholdet, helhedsperspektivet på sygdom og sundhed samt patientperspektivet på sygdom.

2. semester

Medicinsk celle- og vævsbiologi
Biokemi, biofysik, celle og molekylærbiologi samt generel histologi
Excitable celler
Excitable cellers struktur og funktion, i intercellulær kommunikation og i musklers struktur og funktion
Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi
Perception, kognition, indlæring og hukommelse, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, social psykologi, smerte- og stressteori samt basal indsigt i psykologisk metodik.
Medicinsk genetik
Viden om kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme

3. semester

Hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystem
Hoved, hals, bevægeapparatet og det perifere nervesystems biologiske processer på cellulært-, organ- og helkropsniveau.
Centralnervesystemets struktur og funktion
Centralnervesystemets anatomi, embryonale udvikling, det sensoriske apparat, det motoriske system og højere hjernefunktioner.
Tidligt klinisk ophold
Du får kendskab til de forskellige sider af arbejdet som læge og samarbejdet på et hospital, herunder samarbejdet med andre faggrupper

4. semester

Medicinsk etik og filosofi
Fundamentale etiske og filosofiske spørgsmål med relation til det medicinske og sundhedsfaglige fagområde.
Hjerte, kredsløb og lunger
Hjertets, kredsløbets og lungernes anatomi og fysiologi, indføring i energiomsætningen i hvile og under fysisk arbejde og forståelse for sygdomme i hjertet, kredsløbet og lungerne.
Mave, tarm og lever
Mavens, tarmenes og leverens struktur og funktion, herunder fordøjelse og absorption.

5. semester

Forberedende kursus i bachelorprojekt
Nyrer og urinveje
Nyrens mikro- og makroanatomi samt nyrens funktion
Endokrinologi, reproduktion og blod
De endokrine organers samt kønsorganers struktur og funktion.
Immunologi
Kroppens forsvarsapparat
Basal patologi
Læren om sygdomme, deres årsager (ætiologi), udvikling (patogenese) og manifestationer i væv og organer.
Basal farmakologi
Grundlæggende farmakologiske begreber, herunder farmakodynamiske og farmakokinetiske begreber.

6. semester

Mikrobiologisk øvelseskursus
Sygdomsfremkaldende mikroorganismer og virus
Diagnostiske fag
Basalt kendskab til de parakliniske/diagnostiske
Kliniske sygdomsenheder
Infektionssygdomme, lungesygdomme, endokrinologi og bevægeapparatets sygdomme, som inkluderer reumatologi og ortopædkirurgi.
Bachelorprojekt
Selvstændigt arbejde under vejledning