Folkesundhedsopgaver

Opgaven udarbejdes på engelsk.

Max 5 normalsider (á 2400 anslag inkl. blanktegn) pr. person.

Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. appendiks.

Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse

Min. 5 og maks. 6 personer i hver gruppe. 2 timers mundtlig eksamination i gruppen inkl. et 15 minutters oplæg fra de studerende, hvor hver studerende står for ca. 3 min. af den mundtlige fremlæggelse.