9. semester

7. sem
8. sem
9. sem
10. sem
11. sem
12. sem

Opdateret noter, journaler og meget mere

Klinik 2Forksningsforløb
ECTS2010
KursusansvarligJens Refsgaard, jens.refsgaard@viborg.rm.dkNanna Brix Finnerup, finnerup@clin.au.dk
Undervisnings­formerHoldundervisning, Praktisk, Selvstudium, VejledningSelvstudium, Vejledning
Periode2 introduktionsuger + 8 uger klinik8 uger
Eksamen: BUNDEN MUNDTLIG PRØVEUNDERVISNINGSDELTAGELSE
Forberedelsestid20 minutter 
Eksamenstid30 minutter
HjælpemidlerMan må ikke få hjælpe fra sin kammerat. Man kan f.eks. snakke med sygeplejersker og SSO om patient. Desuden kan man læse patientens journal. Alle
Bedømmelsebestået/ikke beståetbestået/ikke bestået
Censurformingen censuringen censur

Eksamen i 9. semester

Klinik 2

Praktisk prøve i bl.a. journaloptagelse, samtale, objektiv undersøgelse, udrednings- og behandlingsstrategi.

Den stillede opgave kan være vedrørende en aktuel eller tidligere patient.
30 min. (inkl. tid til votering) med 20 min. forberedelse.
Husk at medbringe kompetencekort/logbog til eksamen.

Forskningsforløb

Det skriftlige produkt kan afleveres på enten dansk eller engelsk.

Produktet kan udarbejdes af 1 til 4 studerende i fællesskab.
Re-eksamen: et nyt forskningsorientret projektforløb ved vejleder.

Klinik 2: Karakter over den sidste eksamen

0%
Ikke bestået

100%
Bestået

Opdater tallene efter din eksamen
Klik her

Powered By EmbedPress

Forksningsforløb

0

Timer arbejdsindsats

0

Timer anvendes til aktiv forskningsdeltagelse

0

Timer anvendes til forberedelse under forløbet, herunder også til udarbejdelse af det afsluttende produkt

Fra sidste semester mangler..

Det tager maks 2 min at upload et eksamenssæt eller skrive din eksamenserfaring!

ÅrstalKliniksted/afdelingAnmeldelse/OplevelseEksamenRådgivningVurdering (🤬1-10 🤩)
F22Gødstrup - UrinvejskirurgiskFedt ophold. Lægerne er hjælpsomme. Der er rig mulighed for at lave noget selv - såsom at køre et spor i ambulatoriet.Stille og rolig eksamen. Vi fik tildelt en patient på selve dagen, som vi skulle læse op på - en pt i ambulatoriet. Var ikke noget nyt, da man flere gange før har mødt lignende patienter og haft lignende samtaler. Der var klart mere fokus på selve kommunikationen med patient samt pårørende.Fint at læse op på sten i urinvejene, cancer i nyrer, blære og prostata. Ellers finder man hurtigt ud af hvad der er relevant løbende. Kast dig ud i ting!9
E21AUH - Onkologi - TEAM DVirkelig en god oplevelse med veksling mellem stuegang og amb. Derudover var der en ugentlig undervisningsdag, hvor der blev undervist i forskellige onkologiske ting, såsom strålebehandling, sarkomer, smertebehandling. Der var booket patienter fra mandag til torsdag kl. 12 i stud.med amb, hvor man havde den første kontakt med en mamma patient. Her skulle der optages en grundig anamnese og laves en obj. us. Der var en veludført skabelon, som man fulgte. Det var rigtig godt. Kl. 13 skulle patienten ind til lægen, hvor man sad med. Lægen havde så læst ens journalnotat inden, så man skulle være lidt hurtig om at skrive journalen.Her kunne den studerende enten trække en stuegang, epikrise eller første møde med en patient i stud.med amb. Jeg trak en patient til amb, og det gik meget stille og roligt. UPL sad bare i hjørnet under patient-kontakten. Efter samtalen sprugte lægen ind til forskellige ting omkring mamma cancer, men meget overordnede ting. Læs op på mamma-cancer, hoved-hals cancer og strålebehandling. Ved stuegang var der meget neutropen feber, så også en god idé at læse det op.9
E22AUH - Onkologi - TEAM DVirkelig god afdeling! Søde og imødekommende læger, som er meget opmærksomme på os som studerende. Veksler mellem amb og stuegang i de forskellige uger. Mange opgaver på stuegang og mange almen medicinske problemstillinger. Lidt færre muligheder for at komme på banen i ambulatorierne. Som nævnt ovenfor. Meget stille og roligt! Min erfaring er, at man ikke behøver at læse voldsomt meget op på noget. De forventer ikke man kan al det onkologiske! Byd dig til og gå med i HH amb i stedet for mamma10
F22Viborg - Røntgen og skanningVar i klinikforløb med fokus på UL. Var for det meste sammen med scanningssygeplejerskerne, som lærte mig rigtig meget om UL. Den første dag så jeg på, derefter fik jeg lov til at scanne hver patient efter de havde scannet dem. Et par dage kørte jeg eget scanningsspor med diverse pt såsom testis, lever, nyre, urinblære. Meget hands-on og jeg beskrev alle scanninger selv med efterfølgende feedback og godkendelse af radiolog. Enkelte dage fulgtes jeg med den klinikforløbsansvarlige læge og så diverse indgreb såsom nyrebiopsi, thyroideabiopsi o.a. En enkelt dag fulgtes jeg med forvagten i skadestuen ift. akutte indgreb og scanninger, hvilket gav et godt indblik i hvordan radiologien er. Jeg valgte selv at gå med til et par konferencer, da jeg ellers mødte op kl. 9, hvor programmet startede. Dog følte jeg at de sidste par dage var lidt lange, da jeg følte at jeg scannede de samme typer patienter igen og igen, hvilket ikke gav mig særlig meget læring. Men alt i alt super godt forløb med hands-on erfaring med UL. Jeg skulle skrive en opgave ud fra selvvalgt emne som man skal i klinikforløb. 7
E22Randers - Mave og tarmkirurgiVirkelig god afdeling til at engagere de studerende! Dette gælder både til stuegang hvor hver stud.med. gives egne pt'er, i amb hvor man kan tage egne pt'er efter lyst, og på operationsbordet efter temperament. Fed afdeling, selv hvis man ikke er kirurgisk interesseret. Tildeles pt til stuegang som gennemgås foran 2 UPL'er. Er mindre skræmmende end det lyder, da UPL'erne både er søde og hjælper på vej. Masser af gåpåmod til at tage opgaver - man må meget hvis man spørger. Vis interesse i at være på afdelingen, da de ellers har ry for at være strikse med fremmøde og afgangstider. 10
E22AUH - Mave og Tarm kirurgiSøde KBU og dygtige overlæger. Har lært en masse og fik mulighed for at tage en masse aftenvagter. Overlægerne havde lidt travlt men resten var så hjælpesomme.
      
AUH - Urinvejskirurgisk
F23AUH - Mave/Tarm KirSpændende og travl afdeling! Gode muligheder for at se lidt blandet. Hvis man er kirugisk interesseret er der virkelig gode muligheder for at få set en masse og få hænderne i det! Der er både super specialiseret operationer og også nogle mere simple. Hvis man ikke er så meget til det er der RIG mulighed for at gå stuegang. Derudover er der en del ambulatorie, som de unge læger/KBU kører selv. Her kan man selvstændigt få lov at snakke med en masse patienter og blive klog på at optage en fuld kirugisk journal. Man skal selv være lidt opsøgende og dukke op hvor man synes det er fedt. Der er ingen der "holder dig i hånden" og giver dig et skema over hvor og hvornår du skal være forskellige steder. Hvis man gider være lidt opsøgende, er der en hel masse at lave. Hvis man er mere tilbageholdende og ikke selv opsøger ting at se/gøre kan det godt blive 8 lange uger. Herfra en kæmpe anbefaling. Alle lægerne var så søde. Afdelingen bærer præg af tralvhed (særligt lige nu er de lidt i modvind) men der er gode muligheder for at lære en masse og blive imponeret over hvilke vanvittige operationer, der udføres!Eksamen er bare en stuegang med UPL. Meget stille og roligt! Fint at danne sig et overblik over mave/tarm operationer (pensum på 8. semester). Hav lidt styr på pancreatit, apendicitits mm. MEN man behøves ikke læse noget yderligere, det skal kun være for interessens skyld9
E22AUH - Mave/Tarm KirGod afdeling med rigtig søde læger - både overlæger og KBU'er, som er gode til både at lade en følge med men også lave tingene selv. KBU'erne er særligt nice at følges med, fordi var er gode til at gøre patienter relevante med cases med videre. Man skal være opsøgende selv, men får også meget frie tøjler. Man tilddeles i par en stamafdeling, og her kan der være nogle afdelinger der er meget nemmere at få lov at gå stuegang på end andre - der var jeg fx heldig at have en hvor stuegang var samme tid hver dag og i system. Man kan få massere patienter i ambulatorie og se en masse forskelligt inkl. akut, hvor man er i to uger af opholdet. Kan varmt anbefales. (var før alt det med kræftskandalen, så ved ikke om de er lidt mere pressede nu..). Generelt var det bare meget sådan, at hvis man ikke havde noget at lave kl. 12, så fandt man ikke rigtigt noget at lave derefter fordi alle lægerne opererer, så nogle dage kunne man godt forsvinde lidt tidligere. Man kan få lov at tage aften / nattevagter, men det er ikke der man prøver alt det man skal lære ifølge kompetencebogen, så det er federe om dagen synes jeg.E22 var eksamen "træk ukendt pt, 30 min forberedelse" (i alt) til: læse op på pt, lægge plan (stuegang, kirurgisk journal el epikrise), snakke med pt og undersøge pt. Derefter ca. 15 min mundtlig eksamination ved UPL. UPL var ikke med inde v. patient, hvilket var lidt random når det er kommunikation, man skal bedømmes på... Vi gjorde opmærksom på at eksamensformat var markant anderledes end de andre kliniksteder. Eksamen var dog meget mere chill end jeg forventede ud fra formatet - helt generelle spørgsmål og slet ikke svært, selvom man havde så kort forberedelse og ikke kendte pt på forhånd. Ser ud som om (på andre kommentarer), at eksamensformatet er ændret sidenhen.Jeg læste ikke noget op inden start. Får man spørgsmål man ikke kan svare på siger man jo bare pas. Måske fedt at vide inddeling i øvre og nedre GI, hvis man ikke kan huske det fra makro. Kan du sige Treitz ligament, er du golden. 7
F22AUH - Mave/Tarm KirVildt søde yngre læger, som virkelig tog hånd om os studerende. De resterende læger synes jeg ikke var ret imødekommende, og ikke ret interesserede i os. Planen var, at vi fik en stamafdeling, hvor vi skulle være hver dag. Desværre gik alle lægerne til operationer kl 10, og så måtte vi ellers selv finde på noget at lave herfra - og måtte også nogle dage vente 5-6 timer, før vi kunne få godkendt journalnotater. Vi lavede selv et rotationsskema for de andre enheder, som MTK har ansvaret for, hvilket fungerede godt. Synes ikke at det var 8 uger værd at være der, og det føles som om at hver dag handlede om at opsøge arbejde, hvilket var ret spild af tid. Så kan det godt være, at man har ansvar for egen læring, men lidt forarbejde kunne de godt have gjort sig inden vi kom.Man trækker en konvult med en patient, som ligger på afdelingen. Herudfra skal der laves enten epikrise, studgangsnotat eller indlæggelsesjournal. Man har 30 minutter forberedelse, efterfulgt af 15 min ved UPL'erne. Meget stille og roligt, dog ikke ret relevant kommunikations-mæssigt. 2
E22Gødstrup - CardiologiskHonestly ikke et ophold at råbe hurra for, men det var fint nok. Cheflægen er vildt nice og de enkelte læger er generelt søde (mest de yngre læger). Man kan få lov selv at have patienter. Jeg oplevede ikke et særlig godt sammenhold blandt lægerne på afdelingen og speciallægerne var generelt hverken imødekommende eller rare - de var faktisk ret afvisende og underlige. Lærerigt fordi man lærer meget om hjertesygdomme og har mulighed for at prøve at ultralydsscanne hinanden og øve EKKO - det var nice! Mega meget træning i EKG. UPL Morten var super sød. Vi fik meget lidt undervisning på afdelingen, også selvom vi efterspurgte det. Det er forhåbentligt blevet bedre med den feedback, de fik... De fleste dage kunne man gå tidligt, fordi der alligevel ikke var noget at lave. De yngre læger vil gerne lære fra sig, men vi skulle være meget søgende for at få lov at lave noget. Jeg synes 8 uger var for lang tid at være der, kunne have fået det samme ud af 4.4 uger inde havde vi midtvejsevaluering med en "mini-eksamen", hvor vi fik en patient på stuegang, vi skulle præsentere for UPL, derefter snakke med og efterfølgende blev vi spurgt ind til sygdommen. Fin oplevelse. Selv eksamen foregik på samme måde og tog maks en time inkl. forberedelsestid. Alle fik underskrifter uden problemer. Synes det var en fin og fair eksamen efter 8 uger.Tag rigtig meget initiativ, hvis du vil have noget at lave. Hægt dig på de yngre læger, men ikke dem, der lige er startet - man finder hurtigt ud af, hvem der er nice at følge. For mig var det pest eller kolera at bo i Dødstrup eller pendle.3
F23Plastikirugi- AUHBestemt ikke noget at råbe hurra for. Ingen undervisning overhovedet. Ingen struktur i vores forløb. Ingen fast læge at følges med. vi indgik ikke i programmet. en struggle at få noget selvstændigt kommunikation. 2
F23Plastikkirurgi - AUHIngen undervisning, dog undtagelsesvis grundet UPL på orlov under hele forløb. Enig i begrænset kommunikationsmuligheder. Studerende er ikke skemalagt, så alt kommunikation/selvstændige patienter fås kun ved aktiv opsøgning. Tilgengæld en god afdeling hvis man er kirurgisk interesseret med god mulighed for at hjælpe til under operationer efter personlige kompetencer. Der er ingen fraværsnotering (f.eks. ift. studiejob). Eksamen var meget stille og rolig. Det var virkelig nemt og bestemt ikke noget man skal være bekymret for. Vi skulle næsten bare demonstrere at vi kunne finde ud af at sige hej til patienten. Vi fik ikke stillet plastikirugiske relateret spørgsmål eller noget som det skal man ikke være bekymret for Stå klar fra morgenstunden til at springe på en læge så snart de er ved at løbe ud af døren, så er du da sikret en at følges med lidt af dagen 4.5
F23AUH - Onkologi - TEAM ALidt kedeligt og langtrukket helt overordnede, men med veksling mellem stuegang og amb. Derudover var der to ugentlig undervisningsdag, hvor vi studerende (mens en læge kiggede på/supplerede) underviste hinanden i forskellige onkologiske ting såsom strålebehandling, bracyterapi, neutropen feber og lign.. Der var booket patienter fra mandag til torsdag kl. 12 i stud.med amb (2 dage pr. team (4 teams i alt)), hvor man havde den første kontakt med en patient (typisk nyhenviste testispatienter i team A). Her skulle der optages en grundig anamnese og laves en obj. us. Det var fint i starten, men blev lidt kedeligt med tiden, da samtalerne var ret lige til/der ikke var så meget udfordring i det, hvis man er vant til at tale med patienter (fx har arbejdet i praksis). Kl. 13 skulle patienten ind til lægen, hvor man sad med. Lægen havde muligvis læst ens journalnotat inden, hvis de havde tid - ellers gav de feedback efterfølgende. Ved stuegang skulle man selv byde ind med, hvilken patient, man kunne tage (fx udskrev jeg utroligt mange og blev god til epikriser) eller sige, hvad man ville have ud af dagen. Nogle dage var der så travlt på sengeafsnittet at supervisionen var minimal (kun 1 læge pr. team). Lidt færre muligheder for at komme på banen i ambulatorierne, som var MEGET røv til sæde, samt lytte og ekstremt kedeligt. Det var sjældent, man kunne gå før tid, da der tirs-tors var caseundervisning eller UPL-møde, hvorfor der var meget tid uden opgaver om eftermiddagen.Her kunne den studerende enten trække en stuegang, epikrise eller første møde med en patient i stud.med amb.Min erfaring er, at man ikke behøver at læse voldsomt meget op på noget. De forventer ikke man kan al det onkologiske! Byd dig til og find ud af, hvor du føler, du lærer mest. Accepter IKKE bare at side stille i ambulatoriet, men kom rundt til de forskellige muligheder: stråleterapien, bracyterapi, EBL, MDT. 5
F22AUH - Thoraxkirurgisk afd.Alt i alt et fedt ophold og god stemning. Strukteret ift. at man havde en fast læge at følges med dagligt. Fik bestemt mere i hænderne end forventet, hvilket var fedt. OP-mæssigt var der typisk mulighed for at assistere til bl.a. veneudtagning (ved CABG) og indledende del af de hjertekirurgiske indgreb (indtil reservelæge var færdig på benet eller kom fra stuegang e.lign.) samt kameraføring (klassisk thorax), mm. Afdelingen var selvfølgelig præget af, at reservelægerne skulle have OP-kompetencer hvorfor man blev skubbet væk - ikke et problem. På stuegang var vi som stud. ikke tænkt ind i planen, men synes alle var gode til at give os patienter. Ambulatorie fungerede også godt og der var mulighed for at øve jorunaloptag + obj. us. på elektive patienter - lidt som en "ekstra" funktion (patienterne taler altid med kirurg omkring selve indgrebet). Således god mulgihed for at træne de basale elementer trods en specialiseret afdeling. Derudover flere møder med UPL hvor vi skulle præsentere journaloptag/notater. UPL var meget fokuseret på struktur og kompetencebog. Slutteligt fordelte man selv vagt med de andre stud. og forvagt. NB vi fik en seperat logbog ift. funktioner, at gå med i vagt og se flere patientgrupper - den var lidt omfattende ift. at nogle indgreb er mindre hyppige, men fungerede fint.Hele holdet var til eksamen i en stuegang overværet af UPL inkl. forberedelse og lidt tid til at skrive notat. Det var stille og roligt og overordnet godt planlagt. Midtvejs var der en prøveeksamen med en PhD-studerende.Jo mere du er forberedt på pensum (man får lidt undervisning i sutur) og udviser interesse og initiativ, des mere får man ud af opholdet - ligesom for alle andre ophold. Følte kun man skulle være ekstra fremme i skoene ift. OP - ikke en selvfølge at vi stud. blev "inviteret" med (et fælles "kritikpunkt" fra os stud). Omvendt aldrig et problem når så man spurgte.9
E23Horsens - Kirurgisk Afd.Organkirurgi/Mavetarmkirurgi. Rigtig god afdeling at være på, og første dag er der sat en UPL af til at vise rundt på afdelingen og få klaret diverse praktiske ting. De yngre læger er generelt gode til at lægge op til at få klaret underskrifterne tidligt, så det var ikke nødvendigt at opsøge selv. Man får sine egne patienter i hernie+galdestens amb. og er helt selvstændig under hele konsultationen (efter 2 uger i dyader), selvfølgelig med en læge og sygeplejerske i rummet ved siden af. Lær at sy, og spørg kirurgerne om du må sy - f.eks. porthuller ved lap. operationer til en start. Alle kirurgerne har deres egen teknik, men oftest skulle man sy intrakutant. Det er en god idé at spørge FØR operationen er slut, da det er rart for anæstesien at vide, at det er en stud.med, der skal sy 😉 I løbet af de 8 uger er der absolut ingen undervisning eller direkte faglig læring udover det, du selv opsøger. Man bliver en integreret del af afdelingen, og vi studerende blev ofte sat på op-programmet pga. sygemeldinger, møder eller lignende og måtte derfor assistere, hvilket var vildt fedt! Også selvom jeg aldrig i mit liv skal være kirurg. Der er ingen officiel fraværsnotering, men de holder meget øje med ens tilstedeværelse til morgenkonf. Du kan få et opkald når som helst, hvis der er brug for din hjælp på op, så klinik her egner sig ikke godt til studiejob ved siden af.Du får en planlagt patient i amb. og du har flere dage/uger til at læse op på denne, hvis du vil det. Det er slet ikke nødvendigt - en halv time er mere end rigeligt. UPL sidder med under konsultationen som en flue på væggen. Efter konsultationen skriver du journalnotat, får kritik og består.Lær at sy inden! Lær at gå i vask (man får en introduktion til dette den første dag). Vær ikke bange for at gå ind på operationsstuerne, bare husk hårnet og ingen kitel. Husk at drikke et glas saft inden, det er ulideligt varmt på stuerne, især med røntgenforklæder på. Der stilles ikke krav til din faglige viden om kirurgi. Hvis du har et stort ønske om at forberede dig, så læs om hernier og laparoskopi.8
E23Randers - Mave/tarm kirVirkelig god afdeling, man føler sig meget velkommen som studerende. Man får en rotationsplan hvor man hver dag indgår i en funktion (men man kan fint bytte sig imellem/lave mere af det man selv synes er mest spændende aligevel). Meget gode muligheder for at tage mange patienter selv (man går selv stuegang på så mange patienter man ønsker, typisk kun 2 i starten) og gode muligheder for at komme med til OP og både se en masse og komme med i vask og assistere. Man skal vise interesse for at lære, da både yngre og ældre læger er meget glade for at tage en med og i at undervise.Man trækker en patient man skal gå stuegang på (samme dag som eksamen), får så tid til at læse op på patienten og derefter går man ind. To UPLer kigger med og vurderer dig. Bagefter havde vi en udspørring hvor vi fik en case og skulle svare på hvordan vi ville udrede og behandle patienten. De var meget søde til at hjælpe en på vej. Man har også lavet mange stuegange inden man går til eksamen, så det er ikke så skræmmende.Vis interesse! Spørg i starten af dagen om du må gå med på OP (evt i vask, de siger oftest ja) ellers forsvinder lægerne for dig. Hvis du skal læse på noget inden, læs om pilonidalcyster, hernier og galdeblæreoperationer.10