8. semester

7. sem
8. sem
9. sem
10. sem
11. sem
12. sem

Eksamen i sygdomslære ll

Eksamen er en kortsvarseksamen med 5 hovedopgaver der indeholder ca. 20 underopgaver.

Tilladte hjælpemidler
Computer med Officepakke. Der bliver udleveret papir og blyant.
B-prøve
15 eller færre studerende tilmeldt reeksamen afholdes den som en mundtlig prøve uden forberedelse.
Huskeliste
Logbog og ID-kort

Hvad er pensum?

Progression tabel
Brugbart værketøj til at måle din fremgang. #Google Sheets
Læseplan
Du har mulighed for at kommentere

Karakter over den sidste eksamen

0%
Dumpet

0%
02

5%
4

35%
7

57%
10

3%
12

Opdater tallene efter din eksamen
Klik her

Workload

0

timers forelæsninger og casebaseret dialogundervisning

0

3-timers symposier med undervisere fra forskellige specialer og sektorer

0

timers undervisning i kommunikation (i mindre hold).

Fra sidste semester mangler..

Det tager maks 2 min at upload et eksamenssæt eller skrive din eksamenserfaring!

Leave a Reply