7. semester

7. sem
8. sem
9. sem
10. sem
11. sem
12. sem

Klinik:

1 uges introduktion og efterfølgende 5 ugers klinik med løbende kompetencevurdering og direkte mundtlig feedback.

Teori:

Der undervises i almindelige, livstruende og akutte sygdomme, jævnfør de anførte læringsmål, inden for hepatogastroenterologi, hæmatologi, infektionsmedicin, nefrologi og reumatologi samt de hertil hørende relevante dele af almen medicin. Desuden undervises i arbejdsmedicin.

Hvad er pensum?

Pensumliste
Du har adgang til at opdatere pensumlisten
Læseplan
Mangler 🙁

Eksamen i Klinik og Sygdomslære 1

Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til eksamen, at klinikforløbet er godkendt.

80 spørgsmål
Forudsætninger for prøvedeltagelse
Kommunikation: Obligatorisk undervisning med tilstedeværelsesregistrering. Godkendt online multiple choice test om sundhedsloven (via egen computer). Etik: Godkendelse af etikopgave. Godkendelse af korrekt håndhygiejne Godkendt klinisk kørekort. Godkendt kompetencebog.
Huskeliste
Logbog og ID-kort
Re-eksamen
15 eller færre studerende tilmeldt reeksamen afholdes denne som en mundtlig prøve.

Karakter over E2022 eksamen

0%
Dumpet

6%
02

35%
4

52%
7

7%
10

9%
12

Opdater tallene efter din eksamen
Klik her

Workload

0

ugre i alt

0

sessioner, svarende til ca. 2 pr. uge.

0

3-timers symposier

Fra sidste semester mangler..

Det tager maks 2 min at upload et eksamenssæt eller skrive din eksamenserfaring!

Leave a Reply