6. semester

Bliv en del af vores Facebook-gruppe og få adgang til alt. Klik her

1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem

Flashcards

Noter 2

Virtuelle præparater Hjerte – amyloid kardiomyopati (3.6)
Vækstforstyrrelse(aflejring): restriktiv kardiomyopati, eosinofilt...

Læs mere

Stofliste

Lægemidlers signaltransduktion Receptorer er molekyler, der kan interagerer med en...

Læs mere

Eksamen

Farmakologi

Kortsvarsopgaver og spørgsmål med udgangspunkt i artikelmateriale mhp. fortolkning.
Anviste hjælpemidler:
Midtvejs i kurset udbydes 50% af et eksamenssæt, som test via elektroniske platform, og skriftlige svar gennemgås i plenum.
Offer
Midtvejs i kurset udbydes 50% af et eksamenssæt, som test via elektroniske platform, og skriftlige svar gennemgås i plenum.

Patologi

MCQ, kortsvarsopgaver og billedopgaver (virtuelle slides) baseret på cases.
Anviste hjælpemidler:
Microsoft Office-pakken, udleveret papir og egen blyant.

Folkesundhed

Hjælpemidler:
Alle
Opgaven udarbejdes på engelsk.
Bemærkninger
Max 5 normalsider (á 2400 anslag inkl. blanktegn) pr. person. Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. appendiks. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse Min. 5 og maks. 6 personer i hver gruppe. To timers mundtlig eksamination i gruppen inkl. et 15 minutters oplæg fra de studerende, hvor hver studerende står for ca. 3 min. af den mundtlige fremlæggelse.

Farmakologi: Karakter over F2022 eksamen

5%
Dumpet

3%
02

5%
4

38%
7

35%
10

14%
12

Patologi: Karakter over E2022 eksamen

9%
Dumpet

12%
02

15%
4

19%
7

23%
10

22%
12

Hvad er pensum?

Pensumliste
Mangler 🙁
Læseplan
Patologi & Farmakologi

Fra sidste semester mangler..

Det tager maks 2 min at upload et eksamenssæt eller skrive din eksamenserfaring!

Leave a Reply