11th semester

7. sem
8. sem
9. sem
10. sem
11. sem
12. sem

Karakter over den sidste eksamen

0%
Dumpet

0%
02

12%
4

49%
7

39%
10

%
12

Opdater tallene efter din eksamen
Klik her

11. semester har meget at byde

Image link

Pædiatri

Børnesygdomme

General Paediatrics, Neonatology, Pulmonology, Neurology, Endocrinology, Nephrology, Gastroenterology and liver, Rheumatology/Immunology, Oncology: Malignant diseases, Cardiology, Infectius disease, Social paediatrics and Children with (Symptom complexes)

Image link

Obstetrik

De sygelige forhold under graviditeten, fødslen og barselssengen

Pregnancy, Fetal medicine, Birth and Puerperium

Image link

Gynækologi

Sygdomme i de kvindelige kønsorganer

Oncology gynecology, Benign gynecology, Endoccrinology, Urogynecology and Infertility

Image link

Klinisk genetik

Arv, gener, sygdomme, genetiske variationer, diagnosticering, rådgivning.

Hereditary disposition for mammae cancer og “arvelig disp. til CRC” Hereditary disposition for colo-rectal-cancer/gastrointestinal cancer • MEN1 • MEN2 • Bird Hogg Dube • PHTS, PTEN Harmatoma Tumor Syndrom • Huntington’s Chorea • CMT, Charcot Marie Tooths disease • Muscle dystrophy (Dystrophy Myotonica, Dychennes/Becker’s Muscle dystrophy) • Spinocerebellaral ataxia • Skeletal dysplasia • Cystic fibrosis • Marphan’s syndrome • Ehlers Danlos Syndrome • Neurofibromatosis Type I • Neurofibromatosis Type II • Tuberous Sclerosis Complex • Spielmeyer Fogt disease • Hereditary Paraplegia • Dementia • Noonan Syndrome and other rasopathies • Adult Autosomal Dominant Polycystisk Renal Disease • Fragile X syndrome • 22q11 del/dub syndrome • Haemophilia • X-bound Ichthyosis • Epidermolysis bullosa and other bullosa diseases • Down’s syndrome • Klinefelter Syndrome • Turner Syndrome

Image link

Kommunikation

Dette kursus vil udvikle dine kliniske kulturelle kompetencer, lære at bruge en tolk korrekt og give tværkulturelle kommunikationsevner.

Der er 5 moduler:
1. Hvorfor er tværkulturel kommunikation nødvendig?

2. Hvilke sygdomsmønstre ses blandt patienter fra ikke-vestlige lande?

3. Patientledelse i en migrantsundhedsklinik, Clinical Cultural Competences

4. Brug af tolkning i en klinisk konsultation

5. Farlige diagnoser. Gruppeopgaver, cases

Eksamen i 11. semester

Eksamen består af en MCQ-test og en OSCE- test. Den samlede karakter er baseret på en fælles vurdering af OSCE og MCQ test. Normalt prioriteres disse prøver lige meget under bedømmelsen.

MCQ

Multiple Choice Question med 3 svarmuligheder.

Flest klarer MCQ bedre end OSCE
Sidste semester kom facitlisten en dag før OSCE på brightspace
Husk Logbog og studiekort til eksamen

OSCE

2x timers mundtlig OSCE-test (med 10 stationer) over 2 dage.

Dag 1: 5 stationer. 1 station: enten kommunikation eller Klinisk Genetik. 2 stationer: Pædiatri. 1 station: Gyn. 1 station: Obs
Dag 2: 5 stationer. 1 station: enten kommunikation eller Klinisk Genetik. 2 stationer: Pædiatri. 1 station: Gyn. 1 station: Obs
Du har 8 min ved hver stand og 2 min pause til at man bliver guidet fra en stand til den næste stand
Du har 10 min pause mellem nogle af stationerne
Du kommer til at vente 1-2 timer før det bliver din tur. Efter eksamen venter du i isolationsrum i et stykke tid. I ventetiden snakker folk med hinanden, læser eller spiller spil.
Det hele foregår i indgang G på skejby men du har ikke adgang til kantinen når du først melder dig inden derfor huske at tage noget drikkelse og mad med.
Husk Logbog og studiekort

Reeksamen er en mundtlig prøve. Varighed er 1 time. Ingen forberedelsestid og ingen hjælpemidler tilladt.

Hvad er pensum?

Pensumliste
Det er fra E23 (Nyeste!)
Læseplan
Skal opdateres løbende

+0

Lessons in total

+0

Hours of student-involving activities

+0

Hours of self-studies

+0

In total workload

10. semester mangler:

Det tager maks 2 min at upload et eksamenssæt eller skrive din eksamenserfaring!