10. semester

7. sem
8. sem
9. sem
10. sem
11. sem
12. sem

Gennemsnitlig karakter i den sidste eksamen

F23 Hoved og Nervesystem

2%
Dumpet

3%
02

10%
4

20%
7

30%
10

36%
12

F23 Psykiatri

1%
Dumpet

2%
02

21%
4

20%
44

30%
27

5%
12

Opdater tallene efter din eksamen
Klik her

Læs om hvordan man skriver en akademisk opgave

Der er både artikler og gode links

3 Fag l 5 specialer

Image link

Psykiatri

Mentale lidelser

Psykiatri er en medicinsk specialitet, der fokuserer på diagnosen, behandlingen og forebyggelsen af psykiske lidelser og forstyrrelser. Psykiatere evaluerer symptomer som angst, depression, psykoser og afhængighed og anvender terapeutiske tilgange som medicin, psykoterapi og adfærdsmæssig intervention for at fremme mental sundhed og trivsel.

Undervisningen veksler mellem klinik (4x30 timer), forelæsninger (6 timer), tværfaglige symposier (8 timer i semesteruge 17) og holdundervisning (14 timer).

Husk obligatorisk holdundervisning i Funktionelle Lidelser (2 timer)

Image link

Speciale

At uddybe sig

Specialeopgaven kan udarbejdes af op til 3 studerende og i tilfælde af flere end en studerende udvides opgavens maksimale omfang med 12.000 anslag per studerende.

Image link

Neurologi

Sygdomme og lidelser i nervesystemet.

Man skal vide lidt mere end hvad almen folk ved om neurologiske sygdomme så som Epilepsi, migræne, ALS, parkinsons osv

Image link

Neurokirurgi

Hjerneblødning, absces, hovedtraumer fylder megeet i dette speicale

Neurokirurgi er en kirurgisk specialitet, der fokuserer på behandlingen af sygdomme og lidelser i det centrale og perifere nervesystem gennem kirurgiske indgreb, herunder operationer på hjernen, rygmarven og nerverne.

Image link

Oftalmologi

Øjensygdomme

Oftalmologi er den medicinske specialitet, der fokuserer på diagnose, behandling og forebyggelse af øjensygdomme og lidelser. Det omfatter undersøgelse, evaluering og styring af tilstande som synsnedsættelse, øjeninfektioner, grå stær, glaukom og retinal sygdom. Oftalmologer udfører også kirurgiske indgreb som kataraktoperationer og laserbehandling for at forbedre synet og bevare øjenets sundhed.

Image link

Øre-næse-hals sygdomme

Meget hyppige sygdomme blandt folk

Øre-næse-hals (ØNH) sygdomme er en medicinsk specialitet, der beskæftiger sig med diagnosticering, behandling og forebyggelse af lidelser relateret til øret, næsen og halsen. ØNH-læger håndterer tilstande som høretab, sinusinfektioner, svimmelhed, tinnitus, strubeproblemer og halsinfektioner gennem medicinsk behandling, kirurgi og rehabilitering for at forbedre patienternes øre-, næse- og halsfunktion og livskvalitet.

Se et eksemplar af fordelingen af klinikophold inden for faget Hoved og nervesystem.

Eksamen i 10. semester

I slutningen af semesteret skal man op i to eksaminer samt aflevering af speciale

Hoved og nervesystem

Ca. en måned før får man en link til at vælge eksamensdag. Informationen om hvilket fagområde man skal eksamineres i, bliver gjort tilgængelig på Digital Eksamen 3 dage før selve eksamen afholdes.

Oftalmologi

Det er en mundtlig eksamen, som varer ca. 20 min. uden forberedelse. Den studerende trækker et billede eller skriftlig patientcase, udfra hvilken der skal diskuteres udredning, differentialdiagnose og behandlingsprincip. Der kan også forekomme undersøgelse af praktiske færdigheder.

ØNH

Eksamen tager udgangspunkt enten i en patient (oftest) eller en case.
Patient : De fleste eksaminander får en patient, som man skriver journal på (anamnese og objektiv ØNH-undersøgelse). Eksamen indledes med at denne læses højt for eksaminator og censor. Herefter vises en objektivt undersøgelsesmodalitet (fx indirekte laryngoskopi). Forberedesestid: 30 min
Case: Som alternativ til patient, vil nogle eksaminander få en case, dvs. (dele af) en patientjournal. Denne vil danne udgangspunkt for eksaminationen. Ofte vil eksaminationen indledes med en oplæsning af cases. Forberedesestid: 15 min Til eksaminationen diskuteres bl.a. differentialdiagnoser, udrednings- og behandlings-forslag. Eksamen varer max 30 minutter.

Neurokirurgi

Til forberedelsen får den studerende udleveret en skriftlig patientcase, der beskriver en sygehistorie.
Patientcasen kan også indeholde kliniske fund og resultater fra undersøgelser. Ved eksaminationen skal den studerende beskrive differentiale diagnostiske overvejelser og argumentere for et udredningsprogram for patienten.
Der er mulighed for, at den studerende vil få præsenteret resultater fra undersøgelser (f.eks. billedmateriale) ved eksaminationen, som skal inddrages i overvejelserne. Derudover forventes det, at den studerende kan forklare generelle behandlingsprincipper. Ved eksaminationen kan den studerende også blive præsenteret for en konkret patient eller en figurant, hvor den studerende skal demonstrere kliniske undersøgelsesteknikker.

Neurologi

Til forberedelsen får den studerende udleveret en skriftlig patientcase, der beskriver en sygehistorie.
Patientcasen kan også indeholde kliniske fund og resultater fra undersøgelser. Ved eksaminationen skal den studerende beskrive differentiale diagnostiske overvejelser og argumentere for et udredningsprogram for patienten.
Der er mulighed for, at den studerende vil få præsenteret resultater fra undersøgelser (f.eks. billedmateriale) ved eksaminationen, som skal inddrages i overvejelserne. Derudover forventes det, at den studerende kan forklare generelle behandlingsprincipper. Ved eksaminationen kan den studerende også blive præsenteret for en konkret patient eller en figurant, hvor den studerende skal demonstrere kliniske undersøgelsesteknikker.

Reeksamen er mundligt.

Eksamenssæt

Kun Psykiatri, da det er den eneste skriftlig eksamen i 10. semester

Hvad er pensum?

Pensumliste
Læseplan

Powered By EmbedPress

0

Undervisningstimer

0

Timer klinik

0

Timer selvstudium

Fra 9. semester mangler

Det tager maks 2 min skrive din eksamenserfaring!

Leave a Reply