1. semester

Meddoks byder de nye medicinstuderende velkommen

Studiestart

En ny begyndelse, uendelige muligheder:

1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem

Opdateret noter

Eksamen

VSK

Eksamen
Det består af stillet opgave til videnskabsteori og en stillet opgave til sundhedspsykologi. En multiple choice del til kommunikation.
Forudsætning for deltagelse i eksamen
Godkendelse af gruppeproduceret video af rollespil er en forudsætning for at kunne gå til eksamen.
Anviste hjælpemidler:
Microsoft Office-pakken, udleveret papir og egen blyant.

Cellebiologi

Eksamen
Eksamen vil bestå af kortsvar, regneopgaver, illustrationer, essay, MCQ.
Anviste hjælpemidler
Udleveret formelsamling, lineal, fysisk lommeregner , Microsoft Office-pakken og CAS-værktøjer uden forprogrammering

GPM

Eksamen
Den afsluttende skriftlige eksamen består af 5 cases, der baseres på delspørgsmål med inddragelse af originallitteratur og anvendelse af genetiske data. Delelementer fra de tidligere udprøvninger vil indgå i den skriftlige eksamen.
Anviste hjælpemidler
Den genetiske kode (udleveres som del af selve eksamenssættet), kladdepapir (udleveres), fysisk lommeregner med tom hukommelse, den basale lommeregner i din computers styresystem. Derudover Microsoft Office-pakken og CAS-værktøjer

VSK: Gennemsnitlig karakter fra E2022

6%
Ikke bestået

94%
Bestået

Cellebiologi: Gennemsnitlig karakter fra E2022

15%
Dumpet

15%
02

25%
4

21%
7

17%
10

7%
12

Genetik og personlig medicin: Gennemsnitlig karakter fra E2022

16%
Dumpet

10%
02

18%
4

19%
7

31%
10

6%
12

Leave a Reply